Mitä IHMEttä?

Kaikki lähtee johtajuudesta, mutta liiketoiminnan tulokset lopulta tehdään arjen asiakastyössä. Menestys syntyy, kun nämä ovat tasapainossa ja siksi keskitymme näiden kahden osa-alueen saumattoman yhteistyön kehittämiseen. Tekemisemme perustuu laajojen kansainvälisten tutkimusten pohjalta kehitettyihin metodeihin. Tuomme selkeät syy-seuraussuhteet tekemisen ja tulosten välillä. Juuri tämä tekee meistä uniikin ja kiinnostavan asiakkaillemme.

Erinomaista johtajuutta

Erinomaista johtajuutta

Muutos on varmaa ja jatkuvaa. Jotta yritys kukoistaa liiketoiminnan näyttämöllä, johtaja ei voi pelkästään reagoida eri tilanteisiin, vaan hänen täytyy kyetä proaktiivisesti ennakoimaan muutos ja varautua siihen. Tulevaisuuden visiointi ja tiennäyttäminen, tiimin sitouttaminen ja vastuuvelvollisuuden rakentaminen ovat johtajan tärkeimmät tehtävät.

Erinomaista asiakastyötä

Erinomaista asiakastyötä

Arvoa tuottava asiakastyö rakentuu yrityksen osaajien ja asiakkaiden saumattomasta yhteistyöstä kaikissa keskeisissä kohtaamispisteissä. Se on yhdistelmä kristallinkirkasta asiakas- ja myyntistrategiaa, syvällistä asiakaskunnan tuntemusta, tekemisen mukauttamista asiakkaan toimintaan, systemaattista tiedon avulla johtamista sekä asiakkaan kokeman hyödyn varmistamista.

Erinomaista johtajuutta

Autamme asiakkaitamme kehittämään tavoitteellista johtajuutta

ASIAKASKESKEINEN STRATEGIA

ASIAKASKESKEINEN STRATEGIA

Aidosti asiakaskeskeinen strategia painottaa erityisesti asiakkaan tarpeita ja odotuksia ottaen samalla huomioon, miten eri asiakkaat luovat arvoa omalle yritykselle. ​

RYHMÄDYNAMIIKKA

RYHMÄDYNAMIIKKA

Anna tiimillesi suunta ja vapaus ylittää odotuksia, ymmärrä yksilöitä ja heidän tapaansa tehdä töitä ja lisää työntekijöittesi sitoutumista yritykseesi.

SUORITUKSEN JOHTAMINEN

SUORITUKSEN JOHTAMINEN

Suorituksen johtamisessa on olennaista asettaa hyvin määritellyt tavoitteet ja suorituksen mittarit. Johtajalta taas vaaditaan taitoa valmentaa ja antaa rakentavaa palautetta.​

VASTUUVELVOLLISUUDEN KULTTUURI

VASTUUVELVOLLISUUDEN KULTTUURI

Jotta sovitut asiat saadaan tehtyä, jokaisen tulee ymmärtää oma henkilökohtainen vastuu. Johtajan on osattava hyödyntää tätä dynamiikkaa tiimityön fasilitoinnissa.​

MUUTOSJOHTAMINEN

MUUTOSJOHTAMINEN

Muutosprosessissa tulee väistämättä eteen häiriötekijöitä. Muutosjohtamisen periaatteita ymmärtämällä ja hyödyntämällä nämä voidaan välttää.

ERINOMAISTA JOHTAJUUTTA YKSILÖFOKUKSELLA

ERINOMAISTA JOHTAJUUTTA YKSILÖFOKUKSELLA

Menestyksellinen johtaja on keskeisessä roolissa luottamuksen, ja sitä kautta tuloksen rakentamisessa. Jotta luottamus syntyy, johtajan tärkeimpiä taitoja ovat​ jatkuva oppiminen ja reflektointi, valmennus ja mentorointi.

Erinomaista asiakastyötä

Autamme asiakkaitamme rakentamaan erinomaista asiakastyötä seuraavilla osa-alueilla

MYYNTISTRATEGIA

MYYNTISTRATEGIA

Erinomaisen asiakastyön perusta rakentuu tarkasti valitusta kohderyhmästä, selkeästä tarjoomasta ja tuotetusta arvosta. Myyntistrategia antaa selkeän suunnan myyjien toiminnalle.​

ASIAKASYMMÄRRYS

ASIAKASYMMÄRRYS

Vahva ymmärrys loppuasiakkaiden odotuksista mahdollistaa selkeiden prioriteettien määrittämisen ja odotuksia vastaavien parhaiden toimintamallien rakentamisen.​

SYSTEMAATTINEN MYYNNIN JOHTAMINEN

SYSTEMAATTINEN MYYNNIN JOHTAMINEN

Hyvän ja huonon myynnin johtajan ero on tutkitusti $3,5M. Myyntitulosten mittaamisen sijaan huomio tuiisi kiinnittää myyntiaktiviteettien johtamiseen. Tässä keskeisessä roolissa ovat muun muassa systemaattisuus ja valmentava johtaminen.​

KETTERÄ MYYNTI

KETTERÄ MYYNTI

Asiakaskunnassa on useita eri tapoja ostaa ja parhaat myyjät tunnistavat asiakkaan ostokäyttäytymisen ja muokkaavat omaa myyntityötään sen mukaisesti. Siksi he ovat parhaita myyjiä.

MYYNTIPUTKEN JOHTAMINEN

MYYNTIPUTKEN JOHTAMINEN

Tutkimusten mukaan myyntiputkea ei usein hyödynnetä ja johdeta. Hyvällä myyntiputken johtamisella saadaan korkeampi konverisosuhde, vähemmän pullonkauloja, lyhyemmät myyntiajat ja lisää myyntiä.

VAHVISTAMINEN JA TIEDOLLA JOHTAMINEN

VAHVISTAMINEN JA TIEDOLLA JOHTAMINEN

Halutut tavat juurtuvat vasta, kun ihmiset käyttävät niitä työssään. Opitun vahvistaminen, osaamisen mittaaminen ja saadun tiedon hyödyntäminen valmentamisessa on keskeistä tavotteiden saavuttamisessa.​

MYYNTIALUEEN JOHTAMINEN

MYYNTIALUEEN JOHTAMINEN

Myyntialueen johtamisessa on olennaista resurssien oikea ja tästämällinen jakaminen eri tyypisten asiakkuuksien ja prospektien kesken. Aktiviteettien tulee myös perustua myyntistrategiaan.​

AVAINASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN

AVAINASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN

Asiakkuuksien määrätietoinen hankinta, pitäminen ja kasvattaminen. Näin maksimoidaan asiakkaalle tuotettava arvo ja sen avulla asiakkaalta saatava myynti.

ASIAKASKOKEMUKSEN JOHTAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN JOHTAMINEN

Asiakaskokemuksen kehittäminen pohjautuu aina syvään asiakasymmärrykseen. Tämän ymmärryksen pohjalta valitaan asiakkaalle olennaisimmat interaktiot lisäarvon luomista varten. ​

Miten IHMEitä tehdään?

Esimerkkejä asiakkuuksistamme

referenssit

Tarina

Oivalluksia asiakkaillesi ja merkityksellisyyttä työntekijöillesi

Tarinamme alkoi vuonna 2004, jolloin liikkeenjohdon konsultointitoimisto Persona Consulting Nordic perustettiin. Tuolloin toimme asiakkaidemme käyttöön kansainvälisen Persona Global  yrityksen metodit ja vahvan kokemuksemme liiketoimintojen kehittämisestä.  Vuosien varrella olemme olleet mukana kirjoittamassa monia liiketoiminnan menestystarinoita, solmineet lukuisia uusia kansainvälisiä kumppanuuksia ja uudistaneet innovatiivisesti liiketoiminnan kehittämisen malleja. Vuonna 2018 oli myös meidän aika uudistua. Tämän seurauksena syntyi Kasvutoimisto IHME Oy.

Kaikki tiimissämme ovat kokeneita konsultteja ja painineet aiemmissa töissään aivan samojen ongelmien parissa kuin sinä. Ymmärrämme hyvin liiketoimintasi haasteita ja mahdollisuuksia, ja räätälöimme palvelumme sinun tarpeesi mukaan. Tämä voi tarkoittaa sitä, että autamme sinua kirkastamaan tavoitteitasi ja polun niiden saavuttamiseen. Tai että koulutamme henkilöstöäsi saavuttamaan arjessaan entistä parempia tuloksia. Ehkä tarvitset vain sparrauskumppania pohtimaan kanssasi ratkaisuja arjen haasteisiin. Mikä tarpeesi onkaan, autamme sinua ihmisläheisesti johtamaan ja kehittämään liiketoimintaasi, jotta sinä, tiimisi ja yrityksesi teette arjen IHMEitä joka päivä!

Juhlimme yhdessä onnistumisiasi emmekä jätä sinua pulaan vaikeina aikoina. Kiitos, että saamme olla osa yrityksesi menestystä!

-Kasvutoimisto IHMEen tiimi.

Tiimi