Erinomaista asiakastyötä

Autamme asiakkaitamme rakentamaan erinomaista asiakastyötä seuraavilla osa-alueilla

MYYNTISTRATEGIA

MYYNTISTRATEGIA

Erinomaisen asiakastyön perusta rakentuu tarkasti valitusta kohderyhmästä, selkeästä tarjoomasta ja tuotetusta arvosta. Myyntistrategia antaa selkeän suunnan myyjien toiminnalle.​

ASIAKASYMMÄRRYS

ASIAKASYMMÄRRYS

Vahva ymmärrys loppuasiakkaiden odotuksista mahdollistaa selkeiden prioriteettien määrittämisen ja odotuksia vastaavien parhaiden toimintamallien rakentamisen.​

KETTERÄ MYYNTI

KETTERÄ MYYNTI

Asiakaskunnassa on useita eri tapoja ostaa ja parhaat myyjät tunnistavat asiakkaan ostokäyttäytymisen ja muokkaavat omaa myyntityötään sen mukaisesti. Siksi he ovat parhaita myyjiä.

MYYNTIALUEEN JOHTAMINEN

MYYNTIALUEEN JOHTAMINEN

Myyntialueen johtamisessa on olennaista resurssien oikea ja tästämällinen jakaminen eri tyypisten asiakkuuksien ja prospektien kesken. Aktiviteettien tulee myös perustua myyntistrategiaan.​

AVAINASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN

AVAINASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN

Asiakkuuksien määrätietoinen hankinta, pitäminen ja kasvattaminen. Näin maksimoidaan asiakkaalle tuotettava arvo ja sen avulla asiakkaalta saatava myynti.

SYSTEMAATTINEN MYYNNIN JOHTAMINEN

SYSTEMAATTINEN MYYNNIN JOHTAMINEN

Hyvän ja huonon myynnin johtajan ero on tutkitusti $3,5M. Myyntitulosten mittaamisen sijaan huomio tuiisi kiinnittää myyntiaktiviteettien johtamiseen. Tässä keskeisessä roolissa ovat muun muassa systemaattisuus ja valmentava johtaminen.​

ASIAKASKOKEMUKSEN JOHTAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN JOHTAMINEN

Asiakaskokemuksen kehittäminen pohjautuu aina syvään asiakasymmärrykseen. Tämän ymmärryksen pohjalta valitaan asiakkaalle olennaisimmat interaktiot lisäarvon luomista varten. ​

VAHVISTAMINEN JA TIEDOLLA JOHTAMINEN

VAHVISTAMINEN JA TIEDOLLA JOHTAMINEN

Halutut tavat juurtuvat vasta, kun ihmiset käyttävät niitä työssään. Opitun vahvistaminen, osaamisen mittaaminen ja saadun tiedon hyödyntäminen valmentamisessa on keskeistä tavotteiden saavuttamisessa.​

MYYNTIPUTKEN JOHTAMINEN

MYYNTIPUTKEN JOHTAMINEN

Tutkimusten mukaan myyntiputkea ei usein hyödynnetä ja johdeta. Hyvällä myyntiputken johtamisella saadaan korkeampi konverisosuhde, vähemmän pullonkauloja, lyhyemmät myyntiajat ja lisää myyntiä.