Erinomaista johtajuutta

Autamme asiakkaitamme kehittämään tavoitteellista johtajuutta

ASIAKASKESKEINEN STRATEGIA

ASIAKASKESKEINEN STRATEGIA

Aidosti asiakaskeskeinen strategia painottaa erityisesti asiakkaan tarpeita ja odotuksia ottaen samalla huomioon, miten eri asiakkaat luovat arvoa omalle yritykselle. ​

RYHMÄDYNAMIIKKA

RYHMÄDYNAMIIKKA

Anna tiimillesi suunta ja vapaus ylittää odotuksia, ymmärrä yksilöitä ja heidän tapaansa tehdä töitä ja lisää työntekijöittesi sitoutumista yritykseesi.

SUORITUKSEN JOHTAMINEN

SUORITUKSEN JOHTAMINEN

Suorituksen johtamisessa on olennaista asettaa hyvin määritellyt tavoitteet ja suorituksen mittarit. Johtajalta taas vaaditaan taitoa valmentaa ja antaa rakentavaa palautetta.​

VASTUUVELVOLLISUUDEN KULTTUURI

VASTUUVELVOLLISUUDEN KULTTUURI

Jotta sovitut asiat saadaan tehtyä, jokaisen tulee ymmärtää oma henkilökohtainen vastuu. Johtajan on osattava hyödyntää tätä dynamiikkaa tiimityön fasilitoinnissa.​

MUUTOSJOHTAMINEN

MUUTOSJOHTAMINEN

Muutosprosessissa tulee väistämättä eteen häiriötekijöitä. Muutosjohtamisen periaatteita ymmärtämällä ja hyödyntämällä nämä voidaan välttää.

ERINOMAISTA JOHTAJUUTTA YKSILÖFOKUKSELLA

ERINOMAISTA JOHTAJUUTTA YKSILÖFOKUKSELLA

Menestyksellinen johtaja on keskeisessä roolissa luottamuksen, ja sitä kautta tuloksen rakentamisessa. Jotta luottamus syntyy, johtajan tärkeimpiä taitoja ovat​ jatkuva oppiminen ja reflektointi, valmennus ja mentorointi.